سیستم 4control (سیستم فرمان پذیری)

سیستم 4control (سیستم فرمان پذیری)

سیستم 4control (سیستم فرمان پذیری) امروزه توسط برخی خودروسازان بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است. این سیستم4 control در فرمان پذیری خودرو تاثیر بسزایی دارد. در این مقاله به معرفی بیشتری در مورد این سیستم پیشرفته می پردازیم:


نحوه کار کرد سیستم 4CONTROL

این سیستم پیشرفته فرمان پذیر در هر 4 چرخ خودروی رنو به صورت هم زمان با چرخاندن فرمان می چرخد. با سیستم 4 control در حالت اسپرت با سرعتی کمتر از 80 کیلومتر در ساعت و در حالتی دیگر کمتر از 60 کیلومتر در ساعت، چرخ های عقب خودرو نسبت به چرخ های جلویی در جهت مخالف قرار می گیرند که این عمل شعاع چرخش را کاهش میدهد. در سرعت های بالا چرخ های عقب و جلو با کنترل توسط کامپیوتر خودرو به یک زاویه می چرخند. در نتیجه با کمترین انحراف، خودرو میتواند تغییر مکان دهد.
این سیستم4control چابکی و درجه بالایی از پایداری در سرعت های بالا و مانورو در سرعت های پایین را فراهم می کند. سیستم 4control در هر حالت رانندگی فعال است و همینطور زاویه فرمان چرخ های عقب را 100 بار در هر ثانیه محاسبه و تنظیم می کند.

۱۳۹۸ شنبه ۱۷ اسفند - 12:59 ب.ظ
تعداد ویزیت : 547