کد محصول : 1012
دسته بندی: آپشن ها و تجهیزات جانبی
ویژگی ها : نصب دارد؟ : بله